Nyt fra bestyrelsen

===================

Der bliver lukket for alt vand - varmt og koldt - 3/10 kl. 9-14

På generalforsamlingen 5. maj i år meddelte bestyrelsen, at vi efter samråd med både Frederiksberg Forsyning og vores VVS-firma har planlagt at installere et anlæg til afkalkning (blødgøring) af al vand til forbrug i vores ejendom. Se referatet og bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen.


Dette anlæg bliver installeret i den kommende uge med start 3. oktober. 

Det medfører, at der bliver lukket for alt vand - både koldt og varmt vand - i perioden ca. kl. 9 til senest kl. 14 mandag 3. oktober.


Arbejdet forventes helt afsluttet onsdag 5. oktober, men det forventes ikke at blive nødvendigt at lukke for vandet ud over i ovennævnte periode.


Det anbefales at tappe vand til nødvendigt forbrug (WC, kaffe/te m.m.) inden kl. 9 mandag morgen.


29. september 2022 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

-------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤----------------------------------------

Endelig sker der noget med Porcelænshavens asfaltering
Sidste nyt fra Frederiksberg kommune, 20. september 2022


20. september 2022 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf


-------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤----------------------------------------Status på reparationen af varmeanlægget, 16. september 2022


Arbejdet med udskiftningen af reguleringsventilerne er afsluttet. Ventilerne er endnu ikke endeligt indreguleret, og der efterfyldes stadig vand på anlægget.

Man må regne med, at der kan blive behov for, at man selv skal udlufte sine radiatorer - formentligt nogle gange i de kommende dage, hvis der mangler varme på en eller flere radiatorer.

Se hvordan det gøres på:

www.fajancehaven.dk--> For ejerne --> Gode råd --> Udluftning af radiatorer.


Skulle du mangle den lille nøgle til udluftningen, kan den lånes hos formanden.


16. september 2022 Bestyrelsen/ Henrik Jansdorf

Der bliver lukket for varmen i Fajancehaven!


På den årlige generalforsamling 5. maj 2022 orienterede bestyrelsen om, at det, for at sikre tilstrækkelig varme i lejlighederne og øge varmecentralens driftssikkerhed, er nødvendigt med en større reparation inden vinteren.

Det drejer sig om udskiftning af alle de reguleringsventiler, der sidder på stigestrengene til hver enkelt af opgangene. Dette kræver, at varmeanlægget standses og tømmes for vand, mens udskiftningen foregår.


Arbejdet begynder: Mandag den 12. september kl. 8.00
Arbejdet afsluttes: Senest i løbet af torsdag den 15. september.


Det er udelukkende varmen til radiatorerne, der bliver lukket for. 

Det varme forbrugsvand påvirkes heldigvis ikke!08. september 2022 Bestyrelsen/ Henrik Jansdorf 


-------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤---------------------------------------


Ordinær generalforsamling i 

Ejerforeningen Fajancehaven

og

Parkeringslauget Fajancehaven

er planlagt til afholdelse: 

torsdag 5. maj 2022 kl. 18.30

CBS, Porcelænshaven 26, lokale PH407    22. marts 2022 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

 

-------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤----------------------------------------


Automatisk åbning af gadedørene
Som mange vil have bemærket, har vi gennem den sidste uges tid været i gang med at udskifte de manuelle dørpumper over dørene i indgangspartierne til automatiske åbne-/lukkesystemer. Hensigten er dels at lette hverdagen for kørestolsbrugere, brugere af rollatorer o.lign. (af hvilke der efterhånden bliver flere), dels at sikre, at dørene lukker korrekt. Nogle steder har korrekt lukning krævet montage af ekstra kraftige dørpumper, som til gengæld har gjort dørene ekstra tunge at åbne.

 

Det var oprindeligt meningen, at åbning indefra skulle ske fuldautomatisk ved via en sensor, der registrerede bevægelser ud af elevatorerne eller ned ad trapperne. Den model har vist sig mindre hensigtsmæssig i opgangene 5E-H. Resultatet er her, at yderdørene åbner, selv om ærindet kun er at tømme postkassen. Der vil derfor snarest muligt blive lavet en modifikation af systemet, hvorefter åbning indefra sker ved brug af en håndfri kontakt, monteret nogenlunde hvor den hidtil anvendte trykknap har været placeret. Samme løsning kommer i 5A og 5B, hvor problemet er det samme.

 

VIGTIGT:

Den nye dørautomatik ikke vil tillade, at man fremover bruger kiler eller andet udstyr til at holde dørene permanent åbne, f. eks. i tilfælde af flytning eller håndværkere. Brug af sådant udstyr vil forårsage en afbrænding af systemets elektromotor. Til sikring af, at dørene alligevel kan holdes permanent åbne, er der anbragt en kontakt på væggen ved siden af dørene, som blot skal aktiveres for at opnå den ønskede dørholde-funktion.


    29. november 2021 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

 

-------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤----------------------------------------Opdateret

Færdiggørelse af Frederiksberg Forsynings arbejde i Porcelænshaven


Frederiksberg Forsyning har afsluttet det tekniske arbejde på den nye ringledning til sikring af forsyningen af området med fjernvarme.

Tilbage står nu færdiggørelsen af asfaltbelægningen på vejen.


Frederiksberg Kommune oplyser følgende:

"Jeg har gået vejen igennem med Frederiksberg Forsyning, og der var nogle steder, hvor de skulle rette op på asfalten, blandt andet omkring vejbumpet. Det er ikke det færdig asfalt der er udlagt endnu, der mangler slidlag, det fine asfalt der skal lægges ud til sidst.

Dette er normalt man afventer med at udlægge, til året efter, så eventuelle sætning bliver opdaget, inden der bliver udlagt slidlag på vejen. Men indtil dette sker, så skal Frederiksberg Forsyning vedligeholde det asfalt der er udlagt nu, så jeg vil kontakte Frederiksberg Forsyning, så de kommer ud og får rettet midlertidigt op på asfalten.

 

Med venlig hilsen

Mogens Graversen
Tilsynsførende

 

Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By-, Kultur- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk"


    15. september 2021 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

     Opdateret 16. oktober 2021

-------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤----------------------------------------Lukket for fjervarmeforsyningen 29. juli 

I følge opslag fra Frederiksberg Forsyning bliver der lukket for ejendommenes fjernvarme


Torsdag 29. Juli fra kl. 06. 00 til 17.00.


Der vil heller ikke være varmt vand i perioden, men der lukkes ikke for vandforsyningen.


    23. juli  2021 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

----------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤----------------------------------------------


Husk Ekstraordinær Generalforsamling 31. maj 2021 kl. 18.30

Eneste punkt på dagsordenen er endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne, der blev vedtaget første gang på den ordinære generalforsamling 5. maj.

Genralforsamlingen afholdes virtuelt. Se indkaldelsen udsendt 6. maj 2021.28. maj 2021 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

----------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤----------------------------------------------


Ny information om indkørslesforholdene til Porcelænshaven den 11. maj 2021

6. maj 2021 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

----------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤----------------------------------------------


Husk, at

Ejerforeningen Fajancehaven og Parkeringslauget Fajancehaven

begge afholder

ordinær generalforsamling onsdag 5. maj 2021 fra kl. 18.30.


Bemærk venligst:

Generalforsamlingen afvikles i år virtuelt, fordi Bestyrelsen og administrator på indkaldelsestidspunktet ikke kunne vide, i hvilket omfang gældende forbud mod større forsamlinger blev forlænget udover generalforsamlingsdagen. Mødeformen er dermed den bedst mulige under de givne omstændigheder.


 Hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen, ser bestyrelsen meget gerne, at du benytter dig af fuldmagtsblanketterne, som du har modtaget på mail. De kan også findes her på hjemmesiden. Der skal i givet fald benyttes 2 stk. fuldmagter - en til hver forening.


Alt materiale til begge genralforsamlinger findes på www.fajancehaven.dk og på administrators hjemmeside https://fajancehaven.probo.dk/arkiv


Bestyrelsen håber på stor deltagelse på trods af, at det ikke er muligt med fysisk fremmøde.1. maj 2021 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

----------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤----------------------------------------------Indkørselsmuligheder til Porcelænshaven tirsdag 4. maj kl. 07.00 til 15.00


Grundejerforeningen Porcelænshaven har fra Frederiksberg Forsyning modtaget vedhæftede informationsmateriale om "Adgangsvejene til Porcelænshaven tirsdag 4. maj 2021 fra kl. 07.00 til 15.00"


Frederiksberg Forsyning har bekræftet, at det i den pågældende periode fortsat vil være muligt, at komme til/fra Fajancehavens parkeringskælder ved Porcelænshaven 5A med forbindelse til Smallegade. Det vil ligeledes være muligt at komme ind/ud af Flaggården.
1. maj 2021 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

----------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤----------------------------------------------Renovering af Terrazzo trapperne går hurtigere end forventet


Arbejdet er nu godt igang. Da den enkelte trappe skal have i alt 3 behandlinger med mellemtørring, kan flere trapper startes op på en dag med forskudte behandlinger.

Der vil blive arbejdet igennem også på Store Bededag og i weekenden med det mål, at alle trapperne er fædigbehandlet inden mandag 3. maj. Der må dog tages forbehold for forsinkelser.

Husk at fjerne alt (måtter m.m.) fra trapperne i god tid inden arbejdet påbegyndes. Brug kun elevatoren, mens arbejdet udføres til sikring af det bedste slutresultat.


27. april 2021 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

----------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤----------------------------------------------


VIGTIGT - forskønnelsen af Terazzo-trapperne fortsætter 26. april


Mandag den 26. april fortsætter den tiltrængte "forskønnelse" af ejendommens Terrazzo trapper med Anden fase.

Anden fase omfatter, som tidligere meddelt, rengøring og slibning, hvor det er nødvendigt, af samtlige trapper med efterfølgende grundbehandling og imprægnering af terrazzoen.
 

Dette arbejde kræver både tørvejr og højere temperatur, end Første fase krævede. Disse betingelser finder vores leverandør nu er opfyldt, hvorfor arbejdet sættes i gang.


Arbejdet påbegyndes i opgang 5A den 26. april og fortsættes successivt i 5B, 5C.......5H. Forventet varighed er ca. 2 arbejdsdage pr. opgang. 


Mens arbejdet står på i en opgang kan/må trappen IKKE benyttes. Benyt derfor kun elevatoren. Det er selvfølgelig nødvendigt at benytte trappeafsatsen ud for lejlighederne og elevatoren. Trappeafsatsen skal benyttes med forsigtighed, mens den behandles. Materialerne, der benyttes til både grundbehandling og imprægnering kan sætte sig på skosålerne, så pas på ikke at sætte pletter i jeres lejlighed.


Mens arbejdet udføres, må der ikke stå noget som helst på trapperne eller trappeafsatsene - HELLER IKKE DØRMÅTTER.


Vi er sikre på, at resultatet opvejer de midlertidige gener, som arbejdet måtte give.

24. april 2021 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

----------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤----------------------------------------------

VIGTIGT!


Der bliver lukket for det varme vand tirsdag den 23. marts 2021 fra kl. 9.00 til ca. kl. 12 på grund af nødvendig reparation.

Reparationen er en følge af de problemer, der opstod den 5. marts som følge af Frederiksberg Forsynings omlægning af fjernvarmeforsyningen.

19. marts 2021 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

----------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤----------------------------------------------

Orientering om udbygningen af Fjernvarmeforsyningen

til Porcelænshaven


Grundejerforeningen Porcelænshaven har modtaget information fra Frederiksberg Forsyning om det kommende arbejde med udbygningen af fjernvarmeforsyningen til Porcelænshaven.


Informationen består af nedenstående 2 dokumenter:


Det ene dokument (315552 Porcelænshaven – Orientering til Grundejerforeningen Porcelænshaven) er en orientering om hvad der skal ske, forventet tidspunkt og en orientering om den trafikale situation som projektet medfører.


Det andet dokument (Opslag til beboere i Porcelænshaven) er et opslag som Frederiksberg Forsyning sætter op på opgangsdøre i Porcelænshaven i uge 7.

11. februar 2021 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

----------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤----------------------------------------------

Renovering af Terrazzo trapperne


Mandag den 1. februar begynder en tiltrængt "forskønnelse" af ejendommens Terrazzo trapper.


Første fase bliver en udbedring af de værste huller og revner i trappetrin og etageafsatserne. Det betyder, at der kan bliver kortere perioder, hvor dele af trappeopgange ikke kan benyttes helt eller delvist.

Elevatorerne vil dog fortsat kunne benyttes. Da der ikke er lige mange reparationer i alle opgangene, er det ikke muligt at sige, hvornår arbejdet udføres i de forskellige trappeopgange, men reparationsarbejdet startes i opgang 5A den 1. februar og fortsættes successivt i 5B, 5C.......5H. Forventet varighed i alt ca. 10- 12 arbejdsdage.


Anden fase bliver rengøring og slibning, hvor det er nødvendigt, af samtlige trapper med efterfølgende grundbehandling og imprægnering af terrazzoen. Dette arbejde igangsættes på et senere tidspunkt, hvor vejret tillader det, da det kræver både tørvejr og højere temperatur end den nuværende. Igangsættelsen af anden fase vil blive varslet i god tid, da arbejdet vil genere færdslen på trapperne i højere grad end første fase.

30. januar 2021 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

----------------------------------------¤¤¤¤¤¤¤¤----------------------------------------------

Ekstraordinære generalforsamlinger 11. februar 2021

Sidste års ordinære generalforsamlinger blev på grund af Corona-restriktionerne afholdt som ren "fuldmagts-generalforsamling". Det var ikke muligt at afholde dem "virtuelt", da vores vedtægter ikke giver mulighed for dette.

Bestyrelsen har derfor valgt at foretage den nødvendige tilretning af vedtægterne for såvel Ejerforeningen Fajancehaven som Parkeringslauget Fajancehaven således, at dette kan lade sig gøre, såfremt forholdene endnu ikke tillader personligt fremmøde i maj måned i år eller på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen har derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i begge foreninger til afholdelse udelukkende ved fuldmagter den 11. februar 2021 med det formål at ændre vedtægterne, så virtuelle generalforsamlinger herefter bliver muligt.

Det er vigtigt, at man aflevere 2 stk  fuldmagtsblanketter, en for Ejerforeningen og en for Parkeringslauget.

20. januar 2021 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

Se fotokavalkaden:"Årets gang i haven 2020".

Se under: Ejerforeningen --> Årets gang i haven

12. januar 2021 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf


Ny Facebook gruppe:

Fajancehaven frb


Der er oprettet en facebookgruppe for beboerne i Fajancehaven. Den hedder 'Fajancehaven Frb', og den er tiltænkt diverse information beboerne imellem.  Vi vil gerne opfordre alle, der har lyst til at kommunikere med andre beboere i Fajancehaven til at melde sig ind i gruppen.  Det er dog kun personer med adresse i Fajancehaven, der kan blive medlemmer af gruppen.

Samtidig skal vi gøre opmærksom på, at Facebookgruppen IKKE kan benyttes til kommunikation med bestyrelsen.

 

Kommunikation med bestyrelsen foregår som hidtil på en af følgende måder:

 

  1. Mail til formanden: formand@fajancehaven.dk
  2. Mail til hele bestyrelsen: bestyrelsen@fajancehaven.dk
  3. Benyttelse af kontaktformularen på www.fajancehaven.dk til hele bestyrelsen

 

Al information fra bestyrelsen til ejere/beboere foregår også fremover vi hjemmesiden fajancehaven.dk og/eller mail.


02. november 2020 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

-------------------------------------------------#########-------------------------------------------------

Vandalarmen i badeværelsets "teknik skab"!

Hvis det er mere end et par år siden, du har skiftet batteriet i vandalarmen, vil vi anbefale, at det gøres snart.

Se fanebladet "For ejerne"->"Gode råd"->"Batteri i vandalarmen"


Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

06. juni 2020

                                              >>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

Generalforsamlinger afholdt 25. maj 2020

Referaterne fra de ordinære generalforsamlinger i Ejerforeningen Fajancehaven og i Parkeringslauget Fajancehaven findes nu på de respektive sider.

05. juni 2020 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Fajancehaven og Parkeringslauget Fajancehaven

mandag 25. maj 2020

Der er udsendt indkaldelse til begge generalforsamlinger, men til forskel fra alle tidligere års generalforsamlinger holdes de på administrators kontor UDEN tilstedeværelse af foreningernes medlemmer. Dette er nødvendigt for at leve op til myndighedernes krav som følge af "Corona-krisen".

Det er derfor vigtigt, at så vidt muligt ALLE medlemmer benytter sig af enten en "generalfuldmagt" eller en "instruktionsfuldmagt".

Det er ligeledes vigtigt, at der underskrives 2 fuldmagter - 1 til ejerforeningen og 1 til parkeringslauget - da der er tale om 2 foreninger og 2 generalforsamlinger. Det forudsætter naturligvis medlemskab at begge foreninger. Fuldmagterne er udsendt, og de findes under fanebladet "For ejerne" --> "Generalforsamlinger" .

Bestyrelsen ser frem til at modtage et meget stort antal fuldmagter snarest og senest 24. maj.


3. april 2020 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

Fugning af karnapper

Det har vist sig, at flere af ejendommens karnapper nu har utætte samlinger mellem glasfladerne. Dette resulterer i vandindtrængning, der er ødelæggende for gulve m.m. Det er derfor nødvendigt at få samtlige karnappernes samlinger gennemgået og fuget efter.

Hvis vejrforholdene tillader det, vil dette arbejde begynde i den kommende uge. Det må derfor forventes, at der på et tidspunkt kommer en lift forbi vinduerne – måske allerede fra tirsdag 6. maj.

Der er tale om fugning af alle ejendommens 27 karnapper, og det forventes, at arbejdet varer 2 til max. 3 arbejdsuger.


Bestyrelsen beklager de gener, dette nødvendige arbejde måtte give.
3. april 2020 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf


Rensning af ventilationskanaler

Ejendommen har som bekendt central udsugning fra såvel køkkenets emhætte som badeværelserne. Af hensyn til det lovbefalede tvungne konstante luftskifte i lejlighederne, suges der konstant en vis mængde luft – også fra emhætten.

 

Dette bevirker, at der over tid sætter sig en hel del skidt i hele rørsystemet op til ventilatorerne, der er placeret under taget.

Efter 10-12 år er det normalt nødvendigt at rense hele rørsystemet både af hensyn til funktionen og af hensyn til hygiejne i rørsystemet. Vores ejendom er snart 14 år gammel, og vores ventilationstekniker har det sidste år anbefalet en snarlig rensning.

 

Denne rensning er aftalt til udførelse i dagene 5., 6. og 7. november, som firmaet Vikke Ventilationsrens har varslet for ca. en uge siden. Se vedhæftede skrivelse, der blev lagt i alle postkasserne.

 

Bestyrelsen har bedt firmaet om mere detaljerede tidspunkter for rensningen for den enkelte opgang.

 

Teknikerne skal have adgang til lejlighederne op til 2 gange for at undgå, at snavs bliver bæst ud i lejlighederne, når de lodrette hovedrør renses.

 

Der vil senere blive udsendt endnu et varsel fra firmaet Vikke Ventilationsrens.


24. oktober 2019 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf


Ejendommens vandmåler, der måler alt vand ind til ejendommen skal udskiftes.

Derfor bliver der lukket for både koldt og varmt vand:

 

Tirsdag den 8. oktober fra kl. 13 til 15.30

 

7. oktober 2019 Bestyrelsen/Henrik JansdorfEndeligt regnskab for elevatorprojektet kan ses under "Elevatorprojekt 2018"

De ejere, der har betalt hele beløbet i begyndelsen af 2019, vil få tilbagebetalt det for meget indbetalte, jvf. orienteringen på generalforsamlingen 15. maj 2019.

18. juni 2019 Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

______________________________________________________________

Ny Administrator


På generalforsamlingen 15. maj 2019 blev der udpeget en ny administartor pr. 1. juni 2019:

Boligexperten

Se mere under "Kontakt".


21. maj Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

________________________________________________________________________________________________________________________


Ordinær generalforsamling i E/F Fajancehaven og

Parkeringslauget Fajancehaven og

Ekstraordinær generalforsamling i Parkeringslauget Fajancehaven

blev afholdt 15. maj 2019

Bestyrelsen var glad for det store fremmøde og den særdeles positive drøftelse på generalforsamlingerne - TAK!

Se bilag under "For ejerne"->"Generalforsamlinger"


17. maj 2019 Bestyrelsen/ Henrik Jansdorf___________________________________________________________________________________________

Sidste nyt tirsdag 29. januar kl. 19.30:

Takket være indsatsen fra ejendommens faste håndværkere, er varmen nu ved at vende tilbage igen - heldigvis hurtigere end frygtet.


Pas på: Det varme vand vil indtil videre være varmere end normalt, så vær forsigtig!


Der vil først være normal drift igen efter den 7. februar, når Danfoss har været her.


29. januar 2019, Bestyrelsen v/Henrik Jansdorf

Ingen varme i dag tirsdag 29. januar

Der er konstateret en elektrisk fejl i styringen til vores varmeanlæg, med den kedelige konsekvens, at der


i øjeblikket ikke produceres varme og varmt vand til lejlighederne.


Problemerne har stået på siden tidlig eftermiddag i dag tirsdag.


Vores el-installatør Philip Rønnow arbejder her til aften på sagen, ligesom vores VVS-firma Neubert hjælper til.


Vi håber, det lykkes ham at få anlægget til at køre igen hurtigt.


29. januar 2019, Bestyrelsen v/Henrik Jansdorf


Varmt vand - igen!


Desværre kunne arbejdet ikke færdiggøres i onsdags.

Ud over at varmeveksleren skulle renses, var en cirkulationspumpe også blevet defekt på grund af kalk.

Denne pumpe kan først blive leveret og monteret på mandag. Indtil da må vi leve med perioder med lav temperatur på det varme vand på de tidspunkter, hvor forbruget er størst.


25. januar 2019, Bestyrelsen v/Henrik Jansdorf

Varmt vand

Flere beboere har sikkert bemærket, at det varme vand i den sidste tid ikke har været så varmt, som det plejer.

Derfor vil vores VVS-tekniker rense varmeveksleren for kalk på onsdag 23. januar. Der vil være lukket for det varme vand mellem kl. 8.00 og ca. 10.00.


21. januar 2019, Bestyrelsen v/Henrik Jansdorf

Juletræet blev fældet den 20. januar.

Stor tak til de beboere, der kom og hjalp bestyrelsen med arbejdet.


21. januar 2019, Bestyrelsen v/Henrik Jansdorf

Der er nyt om opgraderingen af haveanlægget ovenpå parkeringskælderens tag.

Se under Fajancehaven Tidende

10. januar 2019, Bestyrelsen v/Henrik Jansdorf

Kælderrydning

Der vil blive foretaget oprydning i "døde" cykler og henstillet storskrald i kælderen efter 1. november.

Se "Fajancehaven Tidende" af 20. oktober 2018.

                     _________/////\\\\\_________

Vandalarmen i badeværelset!

Hvis det er mere end et par år siden, du har skiftet batteriet i vandalarmen, vil vi anbefale, at det gøres snart.

Se fanebladet "For ejerne"->"Gode råd"->"Batteri i vandalarmen"

Bestyrelsen/Henrik Jansdorf

20. september 2018


                                              >>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

Pr. 1. maj 2018 er telefonnummeret til elevator døgnvagt ændret til:

7013 1060

<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>

Sortering af madaffald


Fra  marts 2018 skal vi alle sortere madaffald!

Se information fra Frederiksberg kommune under

Ejerforeningen->Sortering af madaffald 2018


-----------------o-o-OOO-o-o-----------------

-------o--O--0--O--o-------